www.pdmu.go.th  
แจ้งเรื่องร้องเรียน

" ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังเทศบาลตำบลป่าแดง ให้รับทราบเพื่อดำเนินการการตรวจสอบ
และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเผยแพร่ "


   
วันที่แจ้ง 4 สิงหาคม 2564/17:24:22
ผู้แจ้งร้องเรียน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
รายละเอียด
รูปภาพ

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email