หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-
ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง


นายชัชวาลย์ เรืองสันเทียะ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0819994606
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอนุพันธุ สิงห์ทองลา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 082-8354718


น.ส.ศิริภาภรณ์ บุญแต่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-2727447


นายธนกร อ่อนศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-409-7877


จ่าเอกภูรินันทน์ รอดพ่าย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวฐานิดา เฮียงกัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   กองสาธารณสุขฯ   กองการศึกษา
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT