หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
บุคลากร
 


นายนเรศ อ่อนอ้าย
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางสาวนันทินา หน่อแก้ว
รองปลัดเทศบาล
โทร : 062-581-5126
 
สำนักปลัด
 


นายอนุพันธ์ สิงห์ทองลา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


จ่าเอกภูรินันทน์ รอดพ่าย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางสาวฐานิดา เฮียงกัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางสาวปุณยวีร์ ตรีอินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เทศบาลตำบลป่าแดง


- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก)


นางสาวอาทิตยา เกิดแพร
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เทศบาลตำบลป่าแดง


พ.จ.อ.ชุมพล ศรีอ๊อด
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
เทศบาลตำบลป่าแดง


สิบเอกศุภชัย ขุ้นคีรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เทศบาลตำบลป่าแดง


นายไพโรจน์ เพียชัย
นักพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลป่าแดง


นายวัฒนา พิทักษ์โสภณ
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   กองสาธารณสุขฯ   กองการศึกษา
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT