หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
บุคลากร
 


นายนเรศ อ่อนอ้าย
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางสาวนันทินา หน่อแก้ว
รองปลัดเทศบาล
โทร : 062-581-5126
 
กองคลัง
 


นางสาวศิริภาภรณ์ บุญแต่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เทศบาลตำบลป่าแดง


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


นางสาววงศ์เดือน ปัญญาประสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เทศบาลตำบลป่าแดง


นายมงคล อ่อนศรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เทศบาลตำบลป่าแดง


จ.ส.อ.กิตติธร คำนนท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางสมถวิล นนท่าปลา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอภิชญา พุทธรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวสุธารทิพย์ แสนสุภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นายธง ม่วงพิม
คนงาน


นายอนงค์ เสนานุช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   กองสาธารณสุขฯ   กองการศึกษา
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT