หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
บุคลากร
 


นายนเรศ อ่อนอ้าย
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางสาวนันทินา หน่อแก้ว
รองปลัดเทศบาล
โทร : 062-581-5126
 
กองการศึกษา
 


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางสาวขวัญหทัย เสนานุช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางสาววชิรา ผลดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางกันยา อุประ
ครูอันดับ คศ.2 สังกัด รร.อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางสาววรรณิสา ดวงอุปะ
ครูอันดับ คศ.2 สังกัด รร.อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางวิยะดา บัวทอง
ครูอันดับ คศ.2 สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางสาวอรัญญา คำภาแก้ว
ครูอันดับ คศ.2 สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลป่าแดง


นาวสาวศิริพาภร สว่างแสง
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุจิตตรา จันทะคุณ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (งบอุดหนุน)
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางสาวณัฐชยากร แดงด่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (งบอุดหนุน)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   กองสาธารณสุขฯ   กองการศึกษา
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT