หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่)

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุุโลก
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
" มุ่งสู่องค์กรสีขาว ชุมชนสีเขียว เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน "
 
 
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
  การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         
   
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
     
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
     
มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
     
ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
     
ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
     
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
     
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง
     
เพื่อสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
     
เพื่อการบริหารจัดการโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-381-648
เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โทร : 055-381-648
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลป่าแดง
จำนวนผู้เข้าชม 458,152 เริ่มนับ 17 ส.ค. 2564จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10